82369.97
65909.09
62940.69
60896.00
57982.08
53053.74
52000.00
49783.00
48721.56
48397.73
46855.10
45813.00
42975.51
39196.50
31472.00
27292.47
25069.00
23748.00
21621.00
20265.00
19331.34
16816.73
15767.98
15435.60
14379.10
13677.25
13664.33
13153.88
12804.00
11460.60
9726.83
7852.03
0
20592.5
41185
61777.5
82369.97Ορισμός: The average annual gross earnings, before taxes, of a single member household with no children.
This site uses cookies.
Learn more here


OK