82738.68
65909.09
62186.96
60896.00
57901.72
52970.00
51800.00
49783.00
48852.18
48397.73
46855.10
46117.00
42975.51
39043.00
31369.00
27292.47
25069.00
22332.00
20265.00
20243.00
19572.52
16816.73
15994.51
15435.00
14121.12
13664.33
13624.76
13153.88
12804.00
11460.60
9726.83
7852.03
0
20684.7
41369.3
62054
82738.68Ορισμός: The average annual gross earnings, before taxes, of a single member household with no children.
This site uses cookies.
Learn more here


OK